Podział tkanki miękiszowej

Podstawową postacią tkanki miękiszowej jest tak zwany miękisz zasadniczy. Występuje też wiele różnych jego odmian, zależnych od funkcji, które pełnią w organizmie. Miękisz asymilacyjny posiada mnóstwo chloroplastów o kształcie soczewek. Tkanka ta ma największy udział w fotosyntezie i odżywianiu rośliny. Posiada różne formy. Jedną z nich jest miękisz gąbczasty, tkanka z dużymi przestworami między komórkami – występuje najczęściej w liściach paprotników, roślin jednoliściennych i dwuliściennych. Inna forma, miękisz palisadowy, jest zbudowana z komórek cylindrycznych o niewielkich przestworach i znajduje się w górnej części liści paprotników i dwuliściennych. Silnie pofałdowane komórki ma miękisz wieloramienny, znajdujący się w igłach niektórych nagonasiennych. Inną odmianą miękiszu zasadniczego jest miękisz spichrzowy. Nie ma on chloroplastów, ale zawiera wiele ziaren materiałów zapasowych, takich jak skrobia, tłuszcze czy białka. Znaleźć go można w spichrzowych organach roślin, między innymi w bulwach ziemniaka lub w korzeniu marchwi. Miękisz wodonośny służy do magazynowania wody, występuje u kaktusów rozchodników i wilczomleczy. Inną funkcję ma miękisz powietrzny, który posiada bardzo rozwinięte systemy przestworów międzykomórkowych. Przestwory te tworzą kanały wentylacyjne, dzięki którym gazy swobodnie przemieszczają się w obrębie roślinny. Jest to przydatne u roślin wodnych i bagiennych.