Podróżujemy, bo to kochamy. Jeździmy po świecie, aby spełniać nasze pragnienia jego poznawania. I tak turystyka z każdym rokiem staje się jeszcze wspanialsza, jeszcze bardziej rozbudowana. Mamy też coraz więcej jej rodzajów, które wynikają z pojawiania się kolejnych motywów podróżowania, będących czynnikiem klasyfikującym rodzaje turystyki.

Jedną z formą, która jest stosunkowo młoda, a i bardzo specyficzna, jest turystyka kulinarna. Jak sama jej nazwa wskazuje, turystyka kulinarna ściśle wiąże się z inną pasją, a mianowicie kulinariami. Obejmuje ona podróżowanie bądź do miejsc, w których odbywa się produkcja słynnych produktów spożywczych, bądź też do miejsc, w których organizowane są różnego rodzaju kulinarne spotkania, festiwale, czy konkursy. Doskonałym przykładem jest tutaj podróżowanie po francuskich winnicach w celu degustacji win, regionach Szwajcarii, gdzie produkowany jest najlepszy na świecie ser, czy belgijskich krainach, gdzie powstaje genialna wręcz w smaku, oryginalna czekolada.