Cele turystyki bywają różne. Różne są także motywy, które popychają turystę w stronę podróżowania. Wszystko to sprawia, że turystyka nie jest pojęciem jednorodnym, ale skrywa w sobie wiele form, z których każda jest inna, charakterystyczna.

Jedną z bardzo ciekawych form turystyki, z pogranicza turystyki poznawczej i kulturowej, jest turystyka festiwalowa. Łączy ona w sobie poznawanie nowych miejsc na mapie świata oraz udział w różnego rodzaju wydarzeniach o charakterze kulturalnym. Festiwale bywają różne. Są festiwale muzyczne, a także teatralne, czy filmowe. Ale nie tylko one przyciągają turystów. Obok nich są również różnego rodzaju wystawy, czy koncerty, na które zjeżdżają się tysiące miłośników danej dziedziny, czy danych artystów.

Połączenie poznawania świata z udziałem w wydarzeniach o charakterze kulturalnym jest bardzo ciekawym pomysłem. Ludzie, którzy w ten sposób podróżują, nie tylko doskonale wypoczywają, ale też realizują swoje pasje i poznają wielu innych ciekawych ludzi, a także miejsca.