Odpady to problem, który narastał przez długie lata i wreszcie nadszedł czas, aby coś z tym zrobić, bo utonęlibyśmy w śmieciach. Wydaje się, że powoli opanowujemy kwestię odpadów pochodzenia organicznego. Ten rodzaj śmieci jest mniej szkodliwy dla środowiska niż te nieorganiczne, ale przecież też trzeba je systematycznie eliminować z otoczenia. To działka dla kompostowni. Ziemia polska kompostownia to przykład nowoczesnego przedsiębiorstwa przetwarzającego duże ilości odpadów pochodzenia organicznego, w tym odpadów komunalnych. Ta niezwykle pożądana działalność ma jeszcze jeden wymiar, mianowicie z owych odpadów produkuje się wysokiej jakości komposty. Tak więc to działanie proekologiczne.
Poza tym Ziemia polska kompostownia to jednocześnie przedsiębiorstwo, które nie tylko stosuje najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w samym procesie przetwarzania odpadów, ale także systematycznie podnosi jakość produkowanych przez siebie kompostów. A te z kolei znajdują dużą rzeszę nabywców. To dowód na to, że można skutecznie zadbać o środowisko naturalne.