Kompostownia ziemia polska to przedsiębiorstwo, które funkcjonuje od wielu już lat, a dzięki systematycznemu wprowadzaniu nowych technologii cały czas postrzegane jest jako bardzo nowoczesne. Kompostownia ziemia polska, jak każda zresztą kompostownia, to przedsiębiorstwo prowadzące działalność ekologiczną. Kompostownia w swoim założeniu to miejsce, w którym przetwarza się ogromne ilości odpadów organicznych, w tym również odpady komunalne. To jeden profil działalności, niesamowicie ważny, bo utylizacja odpadów organicznych to bardzo istotna kwestia. Ten typ odpadów nie jest tak bardzo szkodliwy dla środowiska w porównaniu do odpadów nieorganicznych, ale też trzeba je eliminować. Drugi obszar działania kompostowni to wytwarzanie z owych odpadów kompostów. Te uniwersalne i całkowicie ekologiczne nawozy to przecież najlepsza rzecz do nawożenia gleby. Tym bardziej, że kompost znacznie podnosi jej właściwości. Spulchnia ziemię, czyni ja bardziej przepuszczalną oraz sprawia, że lepiej zatrzymuje wilgoć. Kompostownie to bardzo pożądane w dzisiejszej dobie przedsiębiorstwa. Szkoda, że na takich ekologicznych zasadach nie działają wszystkie zakłady przemysłowe.