Osoby zbywające nieruchomość często są dobrze przygotowane do tego procesu i wiedzą jakie sztuczki zastosować, aby szybko przekonać potencjalnego nabywcę do sfinalizowania transakcji. Kupujący bywają nieświadomi i nie wiedzą czego mają prawo wymagać od sprzedającego, dlatego postanowiliśmy nieco rozjaśnić tę sytuację.

Na początek oczywiście należy znaleźć nieruchomość (dom, mieszkanie, działkę), która spełnia wstępne wymagania. W tym celu warto zajrzeć na portale ogłoszeniowe takie jak https://ankranieruchomosci.pl/. Po wstępnych oględzinach przychodzi czas na: zapoznanie się ze stanem technicznym mieszkania, sprawdzeniem zapisów ksiąg wieczystych, określenie wartości rynkowej nieruchomości. Czego więc można wymagać od sprzedawcy? Z całą pewnością sporządzenia operatu szacunkowego przez postronnego eksperta, niezbędny będzie również aktualny zapis z księgi wieczystej, dzięki któremu kupujący zyska pewność, że żadna osoba trzecia nie ma prawa do wieczystego użytkowania części posiadłości.