Spokojna i niepozorna miejscowość Mustair we wschodniej Szwajcarii kryje jeden z najcenniejszych zabytków Europy. Zgodnie z legendą to właśnie tutaj Karol Wielki miał ufundować opactwo św. Jana Chrzciciela ofiarowane następnie benedyktynom. Cztery wieki później zasiedliły go benedyktynki, a burzliwe dzieje – klasztor ucierpiał m.in. w wyniku wojen chłopskich, reformacji oraz wkroczenia wojsk francuskich w 1799 roku – uczyniły z niego prowincjonalną placówkę. Historykom sztuki nie dawała jednak spokoju przeszłość zbudowanej na kształt twierdzy świątyni. Prowadzone prace doprowadziły do sensacyjnego odkrycia. Pod grubą warstwą białej farby w połowie XX w. odkryto wreszcie jednoznaczny dowód potwierdzający legendę: obszerny cykl fresków powstałych około 800 roku, pokrywający całe wnętrze kościelnej nawy. Są to najstarsze zachowane malowidła monumentalne z epoki Karolingów.