Zgodnie z zasadami islamu każdy prawowierny muzułmanin – jeśli tylko na to go stać – powinien w dorosłym życiu przynajmniej raz odbyć pielgrzymkę do świętego miasta, Mekki. Znajduje się tam, otoczony świątynią w formie sześcianu zakrytego czarną materią, święty kamień. Ten pochodzący z czasów przed Mahometem bazaltowy głaz od wieków czczony był przez plemiona arabskie. Mahomet uznał go za dar Allaha, a sześcienną świątynię (zwaną Kaaba) nazwał domem Boga. Z czasem wokół wyrosły nowe budowle. W 700 roku Kalif Walid I wzniósł dookoła arkady z marmurową kolumnadą, rozbudowane później dwukondygnacyjne krużganki prowadzące do Wielkiego Meczetu, wokół nich zaś wzniesiono siedem minaretów.