Myśląc o krajobrazie nie sposób pominąć ogrodnictwa. Gdyż to właśnie ogrodnictwo było pierwotnym elementem kształtującym krajobraz. Architektura krajobrazu sięga czasów starożytnych, gdyż w tym okresie bardzo zwracano uwagę na kształtowanie najbliższego otoczenia. Gdzie oprócz antycznych nieruchomości głównie pałacowych powstawały przepiękne ogrody. Przykład może stanowić starożytna Grecja, Egipt,  Rzym, czy Chiny. W starożytnym Rzymie ogrody powstawały głównie przy świątyniach i pałacach, oraz tam, gdzie gromadziło się dużo ludzi. Pełniły więc funkcję publiczną, albo użytkową. W Chinach  najpiękniejsza architektura krajobrazu powstawała również przy pałacach. Charakteryzowała ją ogromna przestrzeń, oraz liczna roślinność. W starożytnej Grecji architektura krajobrazu miała nieco inny charakter. Grecja słynąca w czasach starożytnych z igrzysk sportowych dbała o to, by piękne ogrody i gaje powstawały głównie przy stadionach sportowych. W gajach i ogrodach umieszczano ołtarze z ofiarami dla bóstw, a także stawiano rzeźby bohaterów greckich.