Kontakty z rówieśnikami a szkolne wycieczki
Czasami rodzice nie pozwalają dzieciom uczestniczyć w wyjazdach organizowanych przez szkołę, ponieważ nie chcą tracić ich na tak długo z oczu. Można oczywiście zrozumieć ich lęk, jednak gdy jest zbyt wielki, może dziecku poważnie zaszkodzić. Co traci dziecko, które nie wyjeżdża na wycieczki szkolne?
Przede wszystkim wycieczki są ważnymi, ekscytującymi wydarzeniami dla dzieci, które później całymi dniami wspominają je i o nich rozmawiają. Nietrudno jest wyobrazić sobie, co odczuwa dziecko pozbawione tych wspomnień. Dzieci, które nie uczestniczyły w wyjeździe prawdopodobnie musiały w tym czasie uczęszczać na lekcje z inną klasą. Samo to może spowodować uczucie rozgoryczenia – przecież rówieśnicy w tym samym czasie świetnie się bawili. Po powrocie klasy prawdopodobnie inne dzieci będą bardziej zżyte, ponieważ połączą je wspólne doświadczenia i przygody, które zapewniają wycieczki szkolne. Niestety te dzieci, które w nich nie uczestniczą będą prawdopodobnie nieco odsunięte, co na pewno wywoła negatywne emocje.