Podróżowanie to zjawisko, które znane jest już od starożytności. Początkowo ludzie podróżowali w celach religijnych i kulturowych. Z czasem jednak turystyka zaczęła jawić się im jako możliwość własnego rozwoju, poszerzania horyzontów. Ludzie zrozumieli, że turystyka to sposób na poznawanie świata, odkrywanie nowych miejsc, a także rozwijanie własnych umiejętności.

Jedną z form turystyki poznawczej, która doskonale prezentuje ideę rozwija umiejętności, jest turystyka lingwistyczna. Ten rodzaj ma na celu przebywanie w innym kraju po to, aby nauczyć się lepiej języka obcego. Oczywiście nie każdy, kto chce się go nauczyć, może sobie na to pozwolić, ale Ci, którzy mogą uważają, że jest to doskonały sposób.

Podróże związane z tą turystyką odbywają się oczywiście do krajów, których języka turysta chce się uczyć. Bo chodzi tutaj o to, aby na ulicach w codziennej rozmowie można było usłyszeć naturalny akcent i poszerzyć swoje słownictwo. I jak się okazuje, to bardzo skuteczna metoda nauki, dająca ciekawe efekty.