Architektura budownictwo i projektowanie i budownictwo kubaturowe

Przebieg procesu budowlanego

To, jak przebiega proces budowlany, zależy od prawa w konkretnym państwie. Nigdy nie zaczyna się on jednak od robót budowlanych – zawsze potrzebne jest bowiem dopięcie niezbędnych formalności, takich jak np. zdobycie pozwolenia na budowę. I rzeczywiście, również jeśli chodzi o Polskę, proces budowlany zaczyna się właśnie od pozyskania takiego pozwolenia (lub – w przypadku rozbiórki – od pozyskania pozwolenia na rozbiórkę).

Budownictwo kubaturowe, liniowe i jakiekolwiek inne zleca inwestor. To on jest osobą odpowiadającą za kontrolę procesu budowlanego. Nie da się budować bez projektu, dlatego proces budowlany wymaga również zaangażowania projektanta. Niezbędny jest także kierownik, który będzie przedłużeniem działań nadzorczych inwestora. Ponadto proces budowlany wymaga zatrudnienia innych osób z odpowiednimi kwalifikacjami – jak np. geologów. Roboty budowlane, a więc najważniejsza składowa procesu budowlanego, rozpoczynają się wraz z rozpoczęciem prac przygotowawczych. Jak więc widać, jeżeli ktoś myślał, że architektura budownictwo i projektowanie to rzeczy proste i nieskomplikowane, był w dużym błędzie.