Papierowy obieg faktur staje się już coraz mniej popularny, wiele oszczędności oraz uniknięcie wielu błędów, umożliwia już dzisiaj elektroniczny obieg faktur. Elektroniczna droga faktur jest łatwiejsza i dokładniejsza, sprawia, że faktury dochodzą do księgowości szybciej i sprawniej. W tym celu potrzebne są odpowiednie programy komputerowe i prowadzona cała sieć komputerowa w danej firmie czy przedsiębiorstwie.
Papierowy obieg faktur polega na tym, że faktury krążą po całej firmie, są opisywane przez konkretne osoby, czasami długo zalegają w szufladach albo w ogóle nie trafiają do księgowości. Taki scenariusz nie jest możliwy, gdy w firmie jest wprowadzony elektroniczny obieg faktur. Dzięki pełnej komputeryzacji, faktury trafiają w odpowiednim czasie do odpowiedniego miejsca, są zafakturowane i opisane komputerowo i zawsze można do nich
wrócić i sprawdzić dokonane transakcje.
Dzisiaj coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie elektronicznego obiegu faktur, na możliwość skanowania ich i elektronicznego zapisywania.