Każda turystyka jest inna. Każda charakteryzuje się pewnymi specyficznymi cechami. I dotyczy to nie tylko głównego podziału na turystykę poznawczą, wypoczynkową, czy kwalifikowaną, ale także dalszego ich podziału.

Turystyka wypoczynkowa, jako jeden z głównych rodzajów sama dzieli się na wiele pomniejszych form. A jedną z nich jest agroturystyka. Ta forma koncentruje się na wypoczynku turysty zorganizowanym w gospodarstwie rolnym. I należy w tym miejscu podkreślić, że nie chodzi tutaj tylko o samą lokalizację. Aby dana turystyka mogła być zakwalifikowana do agroturystyki, musi wiązać się także z odpowiednim zapleczem gastronomicznym, a także możliwością zapoznania się przez turystę z pracą na roli oraz opieką nad zwierzętami gospodarskimi.

W Polsce agroturystyka cieszy się w ostatnich latach coraz większą popularnością. W dużej mierze jest to efekt zmęczenia, jakie odczuwamy żyjąc w coraz głośniejszym, coraz bardziej chemicznym mieście. Agroturystykę możemy spotkać wszędzie, od gór aż po polskie morze.